Minoritetsutbildning

I den här utbildningen får du veta mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Utbildningen utgår från ett rättighetsperspektiv med ett tydliggörande av minoriteternas rättigheter samt kommuners, regioners och myndigheters ansvar.

Utbildningen riktar sig främst till dig som verkar inom kommun, region eller statlig myndighet, samt till dig som på annat sätt är engagerad i och kommer i kontakt med den nationella minoritetspolitiken.

Målet är att du efter genomförd utbildning ska ha kunskap om:

  • grundläggande delar av den nationella minoritetslagstiftningen
  • skillnaden mellan minoritetslagens allmänna bestämmelser och de särskilda rättigheterna
  • vilket ansvar som en förvaltningsmyndighet har inom minoritetslagstiftningen
  • Sveriges fem nationella minoriteter.


Vi som har tagit fram utbildningen är Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.