Introduktion

Grundutbildning i minoritetslagstiftningen är  är uppdelad i fem kapitel och består av både teoretiska delar och goda exempel från verkligheten.

Utbildningen börjar med en introduktion.