Om utbildningen

Den här utbildningen ger en grundläggande kunskap om vad lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Den riktar sig främst till verksamma inom kommun, region eller statlig myndighet samt till andra som på annat sätt är engagerade i och kommer i kontakt med den nationella minoritetspolitiken.

Vi som har tagit fram utbildningen är Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Det är vi som samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner, regioner och myndigheter. I våra uppföljningar framgår det bland annat att kommuner inte har tillräcklig kunskap om lagstiftningen och hur de nationella minoriteternas rättigheter ska hanteras i praktiken.

Den här utbildningen är ett sätt att möta de behov som finns och sprida mer kunskap om minoritetslagen och det ansvar som följer på kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Vår förhoppning är att utbildningen ska bidra med kunskap samt öka förståelsen och engagemanget för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Till vår hjälp har vi haft representanter från nationella minoriteter och förvaltningsmyndigheter, som har varit med i vissa delar av processen och bidragit till delar av innehållet.

Har du frågor om Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets arbete eller om utbildningen är du välkommen att höra av dig!

Länsstyrelsen Stockholm: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.se
Sametinget: kansli@sametinget.se