Grattis till genomförd utbildning i minoritetslagstiftningen!

Nu behöver vi din hjälp med att utvärdera utbildningen. Dina svar är frivilliga, men bidrar till hur vi kan arbeta vidare med vårt uppdrag att följa upp tillämpningen av minoritetspolitiken. Dina svar utgör också ett viktigt underlag i hur vi kan fortsätta utveckla våra kunskapshöjande insatser.

Efter ifylld utvärdering kommer du att kunna skriva ut ett kursintyg som visar att du har genomfört utbildningen.