I den här utbildningen får du veta mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Utbildningen utgår från ett rättighetsperspektiv med ett tydliggörande av minoriteternas rättigheter samt kommuners, regioners och myndigheters ansvar.

Utbildningen riktar sig främst till dig som verkar inom kommun, region eller statlig myndighet, samt till dig som på annat sätt är engagerad i och kommer i kontakt med den nationella minoritetspolitiken.

Målet är att du efter genomförd utbildning ska ha kunskap om:

  • grundläggande delar av den nationella minoritetslagstiftningen
  • skillnaden mellan minoritetslagens allmänna bestämmelser och de särskilda rättigheterna
  • vilket ansvar som en förvaltningsmyndighet har inom minoritetslagstiftningen
  • Sveriges fem nationella minoriteter.


Vi som har tagit fram utbildningen är Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.

Del 6: Kunskapstest, kapitel 2

temp

Temp

Utbildningen i minoritetslagstiftningen är uppdelad i fem kapitel som i sin tur består av teoretiska delar och goda exempel från verkligheten. I slutet av kapitlen finns sammanfattning, länkar till webbsidor med information för dig som vill läsa mer, samt en kunskapsdel där du får svara på några frågor.

Utbildningen kan göras i ett svep eller delas upp på olika tillfällen. På den här sidan hittar du en överblick över hela utbildningen – om du väljer att göra utbildningen vid flera tillfällen kan du gå tillbaka hit och fortsätta där du slutade senast.

Hela utbildningen tar cirka XX minuter att genomföra.

Nu ska du få titta på en kort introduktionsfilm innan det är dags att sätta i gång med det första kapitlet.

Lycka till!

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är {helt/delvis/inte} förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

Detta innehåll är inte tillgängligt

  • Webben innehåller kod som inte följer webbplatsstandarder och som inte validerar. Riktlinje WCAG 4.1.1.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil. Riktlinje WCAG 2.1.1.
  • [Problem vid {<användningssituation>}  {} [WCAG {} ({A/AA})]}…]

[Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den {} {<månad>} {<år>}.]
[Undantag för oskäligt betungande anpassning
{} åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av {/delar av } enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:
{}]

Hur vi testat webbplatsen

{Vi har gjort en självskattning (intern testning) av {}.
/{} har gjort en oberoende granskning av {}
/Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.}
Senaste bedömningen gjordes den {} {<månad>} {<år>} [och är godkänd av {}].
[Granskningsmetod]
[Granskningsrapport]
[Webbplatsen publicerades den {} {<månad>} {<år>}.]
Redogörelsen uppdaterades senast den {}.