Kapitel 1 – Sveriges minoritetspolitik

I Sverige har fem grupper status som nationella minoriteter och vi har haft en nationell minoritetspolitik sedan år 2000. Det här kapitlet innehåller en kort introduktion till minoritetslagen och vad den innebär i praktiken.

Del 1: Bakgrunden till minoritetspolitiken

Del 2: Kort presentation av minoritetslagen

Del 3: Kunskapstest, kapitel 1

Vilket år tog Sverige beslutet om en minoritetslag?

Vad innebär självidentifikationsprincipen?

Var tar den nationella minoritetslagen sitt avstamp?

Vilket år förstärktes nationella minoriteters rättigheter i minoritetslagen?

Vilka nationella minoriteter omfattas av de allmänna bestämmelserna i minoritetslagen?

Alla rätta svar

Del 4: Sammanfattning och länkar

  • Sverige har haft en nationell minoritetspolitik sedan år 2000. Den bygger på Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt den europeiska språkstadgan.
  • Fem grupper har status som nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer.
  • I Sverige gäller självidentifikationsprincipen. Varje individ avgör själv om hen tillhör någon av de nationella minoriteterna.
  • Sveriges minoritetspolitik ska skydda, främja och stärka möjligheterna till jämlikt inflytande för att hålla minoriteternas språk och kultur levande.
  • År 2010 antog riksdagen minoritetslagen. Den innehåller allmänna bestämmelser som handlar om rätten till information, språk och kultur samt inflytande och delaktighet. Det finns också särskilda rättigheter som gäller i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.
 

Mer om Sveriges minoritetspolitik