Kapitel 2: Sveriges fem nationella minoriteter

I Sverige har riksdagen bestämt att en grupp ska uppfylla vissa kriterier för att få status som nationell minoritet. Utifrån detta erkände Sverige år 2000 judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Samerna har även status som ett av världens urfolk. I det här kapitlet får du lära känna dessa minoriteter lite bättre. En referensgrupp med personer från de nationella minoriteterna har bidragit till innehållet.

Del 1: Judar

Del 2: Romer

Del 3: Samer

Del 4: Sverigefinnar

Del 5: Tornedalingar

Del 6: Länkar till mer information

På webbplatsen minoritet.se sprids kunskap om de nationella minoriteterna. Genom aktuella reportage och nyheter lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.
 
I länkarna nedan hittar du mer information om respektive minoritet.
 

Tornedalingar, kväner och lantalaiset