Kapitel 5: Rättighetsbaserat arbetssätt

Sverige ska arbeta för att individer som identifierar sig som nationell minoritet ska kunna ta del av sina rättigheter – på lokal, regional och statlig nivå. För att det ska kunna ske behöver förvaltningsmyndigheter arbeta rättighetsbaserat. I utbildningens sista kapitel får du lära dig mer om vad det innebär.
 

Del 1: Rättighetsbaserat arbete – för att stärka alla människors lika värde

Ett rättighetsbaserat arbetssätt ska skydda människovärdet för varje person, det vill säga att alla ska få vara delaktiga och jämlika i samhället oavsett etnicitet och bakgrund. I den här filmen får du träffa länsstyrelsernas nationella samordnare i mänskliga rättigheter, som berättar mer om arbetsmetoden och hur den kan kopplas till arbetet med de nationella minoriteterna.

Del 2: Styrning och ledning – grundläggande för att stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna

För att mänskliga rättigheter, inklusive arbetet med nationella minoritetsfrågor, ska bli en del av ett systematiskt arbetssätt är styrning och ledning av stor vikt. I den här filmen får du träffa Sveriges Komuner och Regioner (SKR), som arbetar för att detta ska stärkas på lokal och regional nivå.

Del 3: Projektet Bokstart i Region Gävleborg

I den här filmen får du följa med till Gävleborg där de allra minsta får en bra språkstart i livet med hjälp av projektet Bokstart. Språkpaketet är en regional satsning där barnböcker på nationella minoritetsspråk delas ut gratis till nyblivna föräldrar. Föräldrarna uppmuntras också att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet.

Del 4: Länkar till mer information

 
 
 
 
 
 

Myndigheters roll inom minoritetspolitiken

Myndigheter har en central roll i arbetet för minoritetspolitikens utveckling och för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Det är två kategorier av myndigheter som är viktiga i detta arbete
 
  • Myndigheter som personer som tillhör de nationella minoriteterna regelbundet förväntas komma i kontakt med.
  • Myndigheter med sektorsansvar inom områden som har betydelse för minoritetspolitiken, eller vars verksamhet annars är av betydelse för skyddet av de nationella minoriteternas rättigheter.
 
Nedan lyfts några exempel på myndigheter som på sina webbplatser bland annat tar upp hur de nationella minoriteterna kan få sina rättigheter tillgodosedda.