Kapitel 4: Särskilda rättigheter inom förvaltningsområden och besök i verkligheten

I det här kapitlet kommer du att få en genomgång av minoritetslagstiftningen och de särskilda rättigheter som gäller inom förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska. Du får också några konkreta exempel på hur arbetet för att leva upp till lagen kan gå till.
 

Del 1: Särskilda rättigheter inom förvaltningsområden – kontakt på minoritetsspråk

Del 2: Besök på Älvstrandens förskola och äldreboende

Här får du besöka Älvstrandens förskola och äldreboende i Pello i Tornedalen som jobbar över generationsgränser. Språken meänkieli och finska och den tornedalska kulturen står i centrum alla dagar i veckan. Här pågår en naturlig språkinlärning i vardagliga sysslor när barnen och de äldre bakar, pysslar och sjunger eller äter lunch tillsammans.

Del 3: Fortsättning på särskilda rättigheter inom förvaltningsområden ­– förskola och äldreomsorg

Del 4: Besök på den samiska förskolan Giella i Jokkmokk

I den här filmen får du göra ett besök på Giella förskola i Jokkmokk som har samisk profil. Här talas tre samiska språk – nord-, lule- och sydsamiska – och överallt är det samiska språket synligt. Barnen får också lära sig mycket om kulturen i den vardagliga leken.

Del 5: Kunskapstest, kapitel 4

Vilka språk omfattas av förvaltningsområden?

Varför har riksdagen bestämt att just dessa tre minoritetsspråk har ett förstärkt skydd?

Vilken lag reglerar bestämmelserna om förskola på minoritetsspråk?

Var ansöker kommuner för att ingå i ett eller flera förvaltningsområden?

Alla rätta svar

Del 6: Sammanfattning och länkar

  • Minoritetslagens särskilda rättigheter är kopplade till förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska.
  • Språken ska kunna användas i både muntliga och skriftliga kontakter med kommuner och regioner som tillhör ett förvaltningsområde. De ska också kunna användas i kontakter med statliga myndigheter som har verksamhet i förvaltningsområden.
  • Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda sina invånare barn- och äldreomsorg på minoritetsspråket i fråga.
  • En väsentlig del av utbildningen och omvårdnaden ska då vara på minoritetsspråket.
  • Även kommuner som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda äldreomsorg på något av minoritetsspråken om de har personal som behärskar språken. Det gäller alla fem minoritetsspråk.

 

Mer om särskilda rättigheter inom förvaltningsområden