Kapitel 3: Minoritetslagens allmänna bestämmelser och exempel från verkligheten

I det här kapitlet får du veta mer om den del av minoritetslagen som hanterar de allmänna bestämmelserna. De gäller för samtliga fem nationella minoriteter och i hela landet. Du får också träffa några personer som berättar hur de arbetar i sina verksamheter utifrån minoritetslagen.

Del 1: De allmänna bestämmelserna

Del 2: Besök på Alexandraskolan, en judisk montessoriskola

Här får du besöka Alexandraskolan i Göteborg som är en skola med montessoripedagogik och judisk profil. Det är en mångkulturell skola med barn från förskoleålder upp till årskurs 6. Ett äldreboende i samma hus uppmuntrar barn och äldre att träffas över generationsgränser.

Del 3: Fortsättning på de allmänna bestämmelserna

Del 4: Besök hos romska rådet i Borås

Följ med till Borås stad där det romska rådet är en motor i arbetet med romsk inkludering. I rådet finns representanter från tre romska grupper. Men även det enskilda stödet från brobyggare betyder mycket i arbetet för att skapa förtroende mellan romer och myndigheter.

Del 5: På plats i Uppsala kommun

Hur lockar man unga att delta i samråd som handlar om frågor som berör dem? I den här filmen berättar Uppsala kommun hur de arbetar för att engagera den yngre generationen.

Del 6: Kunskapstest, kapitel 3

Var gäller minoritetslagens allmänna bestämmelser?

Vilken grupp är särskilt viktig att få med vid samråd?

Vilka minoriteter ska omfattas av kommuner och regioners riktlinjer för sitt minoritetsarbete?

Alla rätta svar

Del 7: Sammanfattning och länkar

  • Förvaltningsmyndigheter (kommunala, regionala och statliga myndigheter) ska informera de fem nationella minoriteterna om deras rättigheter och vilket ansvar det offentliga har.
  • Förvaltningsmyndigheter ska också främja minoritetsspråken och möjligheterna för minoriteterna att behålla och utveckla sin kultur.
  • Förvaltningsmyndigheterna ska ge minoriteterna möjlighet till inflytande via till exempel samråd. Det är extra viktigt att barn och unga får göra sina röster hörda.
  • Alla kommuner och regioner har en skyldighet att sätta upp mål och riktlinjer för minoritetsarbetet. Framtagandet bör göras tillsammans med de nationella minoriteterna.

Mer om de allmänna bestämmelserna